Spis vanlig mat etter gastrokirurgi

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Ny norsk forskning utfordrer dogmet om at matinntak kort tid etter store inngrep i øvre bukhule er uheldig.

Konklusjonen er basert på en stor klinisk studie ved norske sykehus som Kristoffer Lassen ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge, presenterer i sin avhandling Challenging nil-by-mouth in digestive surgery: attitudes and evidence.

– Den randomiserte, kliniske studien inkluderte 447 pasienter fordelt på to grupper. Den ene fikk tilbud om vanlig sykehusmat fra første dag etter operasjonen, uten restriksjoner, den andre ble holdt fastende og ernært via kateter til tynntarmen. Endepunktsanalysen viste at de som ble tilbudt mat, kom bedre ut. Det tok kortere tid før tarmfunksjonen kom i gang igjen, de hadde kortere sykehusopphold og færre komplikasjoner etter utskrivning. Det var heller ingen tegn til økt morbiditet postoperativt, sier Lassen.

Han har også gjennomført en spørreundersøkelse om rutiner blant anestesileger og kirurger ved 200 sykehus i fem land og en litteraturgjennomgang. Spørreundersøkelsen viser at det er veldokumenterte rutiner for å unngå faste før slike operasjoner, men det skorter på implementeringen av forskningsbaserte rutiner for å tillate vanlig mat etterpå.

– Det er ikke dokumentert at matinntak like etter inngrepet er farlig for pasientene – men det finnes heller ikke noe bevis på at mat er trygt. Våre resultater utfordrer tradisjonell tenkning om dette, sier han.

Lassen disputerte for dr.med.-graden 25.5. 2007.

Anbefalte artikler