()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Norsk president for anestesiologi i UEMS

  Norsk president for anestesiologi i UEMS

  Jannicke Mellin-Olsen er som første norske representant og som første kvinne, valgt til president for anestesiologiseksjonen i Den europeiske foreningen for legespesialister (UEMS). Hun er valgt for en periode på fire år. Jannicke Mellin-Olsen er overlege ved anestesi- og intensivavdelingen, Sykehuset Asker og Bærum HF, og har tidligere vært leder for Norsk anestesiologisk forening.

  Hun er blant annet opptatt av organiseringen av anestesiologi i de ulike europeiske landene – flere land har for eksempel ikke anestesisykepleiere. Utdanning, pasientsikkerhet og «brain drain»-problematikken er andre viktige områder hun ønsker å ta opp. Jannicke Mellin-Olsen leder FaMe-gruppen, som representerer de fagmedisinske foreningene i landsstyret.

  BEST fikk pris

  BEST fikk pris

  BEST (Bedre og systematisk traumebehandling) fikk prisen for beste utdanningsprogram på Scandinavian Update 2007 – «on Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine» i Stavanger i slutten av mai 2007. Prisen består av en statuett og 25 000 kroner som går til nettverksmøtet og tiårsjubileet som holdes i Bergen 12. – 14.11. 2007. BEST er basert på enkle, tverrfaglige kurs, som holdes lokalt ved hvert enkelt sykehus, der alt personell som er involvert i traumebehandling trener sammen.

  Les om BEST på: www.bestnet.no

  Ny leder i WMA

  Ny leder i WMA

  Den internasjonale legeorganisasjonen (WMA) har valgt ny leder. Dr. Edward Hill, tidligere president i den amerikanske legeforeningen, ble enstemmig valgt på WMAs møte i Berlin i mai. Han overtar vervet etter Dr. Yoram Blachar som trekker seg etter fire år.

  Les mer: www.wma.net/e/press/2007_2.htm

  Støtter røykeforbud på skoler

  Støtter røykeforbud på skoler

  Legeforeningen stiller seg fullt og helt bak myndighetenes oppfordring om at røyking bør forbys på hele skoleområdet for alle ansatte og elever ved landets videregående skoler. Det er Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som står bak oppfordringen, som er sendt i brevs form til de videregående skolene.

  Legeforeningen har lenge arbeidet for å stanse røyking på skoleområdene på grunn av de helsemessige konsekvensene ved røyking.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=121714

  Oppdatert spesialistoversikt

  Oppdatert spesialistoversikt

  Legeforeningens oversikt over spesialistgodkjente leger er oppdatert. I løpet av årets fem første måneder er det gitt totalt 478 nye spesialistgodkjenninger. 273 er gitt etter norske regler, 205 er konverteringer fra EU/EØS. Noen av konverteringene fra EU/EØS gjelder norske statsborgere, særlig fra Sverige og Island, og særlig innen ortopedisk kirurgi.

  Hittil i år er det gitt 105 nye spesialistgodkjenninger i allmennmedisin, hvorav 26 konverteringer fra Sverige og 20 fra Danmark.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=121757

  Fra NAVO til Spekter

  Fra NAVO til Spekter

  Legeforeningens forhandlingsmotpart på sykehusområdet – NAVO – har endret navn til Arbeidsgiverforeningen Spekter. Da NAVO ble stiftet i 1993, var navnet Norges arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning. Ifølge arbeidsgiverforeningens nettside er årsaken til navnebyttet at foreningens medlemmer nå representerer et langt større mangfold av eierskap.

  Reagerer på vakante stillinger

  Reagerer på vakante stillinger

  Flere helseforetak velger å holde legestillinger vakante for å spare penger. Legeforeningen ser alvorlig på konsekvensene av de stadige innsparingskrav som helseforetakene stilles overfor. Pasientsikkerheten ivaretas ved at det er tilstrekkelig, kompetent helsepersonell tilgjengelig i hele helsetjenesten. Når helseforetakene bevisst lar legestillinger stå ledige, kan det også gå ut over utdanningen og rekrutteringsgrunnlaget, og fagmiljøer kan fragmenteres, mener Legeforeningen.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=122496

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media