Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Forskningspris til Melle

Ingrid Melle. Foto Alf T. Bøhler/Ullevål universitetssykehus

Ingrid Melle (f. 1956), seksjonsoverlege ved Seksjon for psykoseforskning ved Ullevål universitetssykehus, er tildelt Helse Østs forskningspris for 2006. Melle fikk prisen i kategorien psykisk helse og rus for artikkelen Early detection of the first episode of schizophrenia and suicidal behavior. Hun viser at det å komme tidlig i gang med behandling av psykoser reduserer risikoen for selvmordsforsøk.

«Undersøkelsen er gjort med en original og elegant design. Selve gjennomføringen av studien må ha vært krevende – både fordi undersøkelsen omfatter store områder og mange personer og fordi den har pågått i lang tid. Problemstillingen er svært aktuell, og funnene har store potensielle konsekvenser for hvordan informasjon om og diagnostikk av psykiske lidelser bør organiseres. Selve artikkelen er kortfattet og velskrevet,» heter det i juryens begrunnelse.

Prisen er på 25 000 kroner, som kan brukes til forskningsformål.

Unge forskere tildelt millioner

20 yngre forskere får 175 millioner kroner på deling for de neste fire årene. Det er annen gang Forskningsrådet har lyst ut midler innenfor ordningen Yngre fremragende forskere (YFF). Det var 179 søkere. Målet med ordningen er å gi unge forskere innen alle fagområder bedre mulighet til å nå internasjonal toppklasse, skriver Forskningsrådet. De 20 heldige er i gjennomsnitt 35 år, kvinneandelen er på 40 % og alle de seks universitetene er representert, i tillegg til fire forskningsinstitutter.

Universitetet i Oslo:

Camilla Nesbø, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Biologisk institutt

Jorrit Enserink, Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Frode Hansen, Institutt for teoretisk astrofysikk

Farrukh A. Chaudry, Bioteknologisenteret

Dag Trygve Truslew Haug, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske fag

Sunniva Siem, Fysisk institutt

Henrik Svensen, Senter for de geologiske prosessers fysikk

Universitetet i Bergen:

Ildar Garipzanov, Det historisk-filosofiske fakultet

Jan Martin Nordbotten, Matematisk institutt

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Trude Helen Flo, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin

Toril Aalberg, Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Johannes Skaar, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Ulrik Wisløff, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Universitetet i Tromsø:

Kirsten Krause, Biologisk institutt

Universitetet for miljø- og biovitenskap:

Gro Vang Amdam, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Universitetet i Stavanger:

Mari Rege, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

International Peace Research Institute (PRIO)

Kristian Skrede Gleditsch

Norges geologiske undersøkelse (NGU):

Susanne Buiter

Simula Research Laboratory AS:

Anders Logg

Bergen Center for Computational Science:

Boris Lenhard, Bergen Center for Computational Science og The Sars International Centre for Marine Molecular Biology

Tromsdokter’n 2007

Avtroppende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Knut Einar Schrøder (f. 1941), er av Troms Legeforening utnevnt til Tromsdokter’n 2007. Han får prisen for arbeidet han har nedlagt de 23 årene han har sittet i direktørstolen ved sykehuset. Styret i Troms Legeforening mener det ikke er noen enkeltperson som har hatt større betydning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge enn Schrøder.

Anbefalte artikler