Mobbingens psykologi

Gunilla Klensmeden Fosse Om forfatteren
Artikkel

Illustrasjonsfoto © A. Huber/U. Starke, Corbis/SCANPIX

Alle barn kan bli mobbet. Det som trengs, er en som mobber. Barn som mobber, mangler ofte empati og er flinke til å gjette hva andre tenker (1). Dette gir dem et forsprang i forhold til andre barn. De kan lure andre og få lærerne til å tro at det var den andre som begynte (2). Gutter som mobber, bruker fysisk makt, jenter har mer psykologiske metoder (3). Jenter blir mobbet av både jenter og gutter, hvilket kan forklare at de rapporterer mer plager. Les mer om mobbing på side 1941.

Mobbing forekommer ikke bare mellom barn eller på skolen, det skjer også mellom søsken og på arbeidsplasser. I en dansk bok, Undtagelsen, forteller forfatteren Christian Jungersen om en mobbeprosess som utvikler seg på en arbeidsplass (4). Denne prosessen viser seg å ha mye til felles med den prosessen som kan lede til folkemord. Jungersen refererer til en rekke sosialpsykologiske eksperimenter som viser at målet er å isolere offeret. Når offeret er isolert, kan mobbingen fortsette uforstyrret.

Det er vanskelig å forhindre at mobbing begynner, men vi kan stoppe selve mobbeprosessen. Barn må ikke isoleres i skolegården! Venner beskytter mot mobbing. Hvis barnet ikke beskyttes og får hjelp, er det en stor risiko for at det utvikler en negativ selvoppfatning. Omtrent halvparten av pasientene i voksenpsykiatrien ble mobbet på skolen (5). Derfor er forebygging viktig.

Anbefalte artikler