Livslyst og livsglede

Kristine Marie Mamen Vege Om forfatteren
Artikkel

Tungesvik, HO.

Når kreft gir kraft

Rapport frå eit halvår med kreftdiagnose. 92 s, ill. Oslo: Det Norske Samlaget, 2006. Pris NOK 229

ISBN 978-82-5216-985-0

Psykiater, mållagsmann og tidligere rikspolitiker Hans Olav Tungesvik har skrevet en livsbejaende og lettlest bok. Medisinske begreper og prosedyrer er beskrevet i et enkelt og forklarende språk i denne «rapporten» om forfatterens møte med kreftsykdommen.

I denne personlige beretningen følger vi Tungesvik fra han oppdager de første symptomene på prostatakreft våren 2006 og et halvt år fremover – til strålebehandlingen avsluttes. Ganske tidlig, kort tid etter diagnosetidspunktet, velger forfatteren mottoet «kreft gir kraft». Dette er betegnende for den livslyst og livsglede som beretningen er gjennomsyret av. Han påpeker at det ikke er enhver nydiagnostisert kreftpasient gitt å reagere slik han gjør, men han er samtidig forundret over sin egen «letthet» idet behandlingen tar til, siden han er rammet av en relativt aggressiv krefttype. Han har tanker om døden, men disse er av den forsonende typen. Han setter dette i forbindelse med sitt kristne livssyn samt at han har et langt, innholdsrikt liv bak seg. Boken er krydret med interessante sitater av filosofer, kunstnere, diktere og artister, noe som gir den relevans for samtiden.

I løpet av halvåret får han økt livskvalitet. Han ser klarere enn før verdien i alt han har – familie, venner og ulike engasjementer. Boken er liten, men gir et bilde av en mann med et stort hjerte for menneskene rundt seg, familie og venner så vel som pasienter og medmennesker. Menneskeverdet understrekes klart og tydelig.

For noen kan nok en slik bok virke vel «lett» ut fra at den omhandler en alvorlig sykdom, selv om det er godt resultat av behandlingen og pasienten ikke føler seg syk verken av sykdommen eller behandlingen. Her skyter også forfatteren inn at det ikke er grunn til å idyllisere kreftpasienters situasjon, ettersom mange må kjempe seg gjennom sykdom og motgang.

Man trenger ikke å ha et kristent livssyn for å ha glede av Når kreft gir kraft. Vi får større forståelse for hvordan mennesker med et religiøst perspektiv på livet kan takle alvorlig sykdom – det trenger ikke arte seg som kamp eller alvorlig krise. Den positive og smittende livslyst og livsglede som Tungesvik formidler, gjør sterkest inntrykk.

Anbefalte artikler