Oversiktlig bok i gynekologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bieber, EJ

  Sanfilippo, JS

  Horowitz, IR.

  Clinical gynecology

  1 003 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2006. Pris USD 139

  ISBN 0-443-06691-4

  Det finnes få store, oversiktlige gynekologiske lærebøker. Denne er en gledelig overraskelse. Den er amerikansk, og det er over 110 forfattere. Den er inndelt i ni seksjoner med til sammen 66 kapitler. Noen av disse er spesielt interessante fordi man vanligvis har måttet gå andre steder for å finne dette stoffet. Clinical gynecology er ment for spesialister innen gynekologi, men også andre leger som har interesse for kvinnehelse og forebyggende helse vil ha nytte av den som oppslagsverk.

  Alle aldersgrupper er med. Det er en egen seksjon for pediatrisk gynekologi og tenåringsgynekologi. Både for tidlig og for sen pubertet omtales, samt gynekologiske undersøkelsesprosedyrer hos barn og generelle gynekologiske problemer hos ungdom.

  Kvinner midt i livet blir utførlig beskrevet. Det er kapitler om tiden før menopausen, om selve menopausen og om fordeler og ulemper ved hormonell substitusjonsbehandling. Det finnes en rekke innholdsrike, men enkle oversikter, både i tabellform og i figurs form.

  Det er flere kapitler om kvinnen i eldre år, slik som det om geriatrisk gynekologi, som omfatter kvinner over 65 år og deres underlivsproblemer. Et eget og meget velskrevet kapittel om osteoporose hører med, likeledes brystundersøkelser og brystkreft, et emne som flere og flere gynekologer i Europa nå har som arbeidsfelt.

  For øvrig finnes det selvfølgelig en seksjon om generell gynekologi. Endometriose, myomer og svangerskap utenfor livmoren omtales, dessuten gynekologiske infeksjoner. I store kapitler dekkes urogynekologi og gynekologisk onkologi. Reproduktiv endokrinologi og infertilitet er også omtalt, inklusive mannlig infertilitet.

  Ellers er det en hel seksjon om minimal invasiv kirurgi, som brukes mer og mer innen gynekologien, spesielt laparoskopi og hysteroskopi. Det er også to kapitler om temaer man sjelden finner beskrevet i andre lærebøker – behandling av fekal inkontinens, et område som har vært forsømt innen kvinnehelse, og diagnostikk og behandling av urogenitale fistler, særlig aktuelt for leger som jobber i den tredje verden.

  Det finnes også kapitler om rent forebyggende medisin for kvinnen, samt prekonsepsjonell veiledning. Seksualfunksjonens fysiologi, problemer og behandling samt kroniske underlivssmerter omtales. Et eget kapittel tar for seg alternativ medisin og kvinnehelse.

  Jeg hadde stor glede av å bla igjennom boken, spesielt av å studere en rekke meget oversiktlige tabeller i farger. Figurene og fotografiene er også nydelige. Leseren kan nærmest få med seg stoffet bare ved å bla.

  Dette er et godt oppslagsverk. De fleste temaer innen kvinnehelse er berørt, også temaer som gynekologen vanligvis ikke befatter seg med. Clinical gynecology er oppdatert, oversiktlig og fin – anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media