Omfattende bokverk om viktig tema

Svein Friis Om forfatteren
Artikkel

Thorgaard, L.

Relasjonsbehandling i psykiatrien

5 bd. 1 346 s, ill. Stavanger: Hertervig forlag, 2006. Pris NOK 999 (samlet)

Bd. I: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. 198 s, ill. Pris NOK 249.

ISBN 82-92023-98-4

Bd. II: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien. 328 s, ill. Pris NOK 299

ISBN 82-92023-99-2

Bd. III: Dynamisk psykoseforståelse og dynamisk relationsbehandling. 413 s, ill. Pris NOK 299

ISBN 82-92023-63-1

Bd. IV: Individuell mestring og mestring i relation. 319 s, ill. Pris NOK 299

ISBN 82-92023-65-8

Bd. V: Håndbog for relationsbehandlere. 88 s, ill. Pris NOK 129

ISBN 82-92023-69-0

Ifølge forfatteren henvender dette bokverket seg til «alle slags psykiatrimedarbejdere i både behandlingspsykiatrien og i socialpsykiatrien, uanset grunduddannelse, ansættelsesforhold og funktion». Bøkene gir en bred innføring i betydningen av mellommenneskelige relasjoner i psykiatrisk behandling. De beskriver inngående hvordan mellommenneskelige relasjoner kan brukes terapeutisk, til og med overfor de aller sykeste – pasienter med psykoser. I de senere år har vi vært vitne til en nesten eksplosiv økning i biologisk kunnskap innen psykiatrien. En slik utvikling vil lett føre til at relasjonelle faktorer overses og at alvorlige psykiske lidelser søkes forklart ved hjelp av biologien alene. Thorgaards bokverk er et viktig korrektiv til en slik forenkling. Han legger hovedvekten på menneskene bak symptomene og dokumenterer at relasjonene er særlig viktige for de aller sykeste. Derfor forstår jeg godt at forfatteren skriver: «Jeg har også det lønlige håb, at bøgerne og noget af deres indhold vil finde vej til de uddannelsesinstitutioner, som uddanner kommende medarbejdere til psykiatrien.»

Problemet er at for de fleste utdanningskandidater vil det ikke være plass til mer enn en kort innføring. Derfor hadde jeg ønsket meg en kortversjon av dette bokverket. Det foreliggende verk er ifølge forfatteren bygd opp som en Haydn-symfoni. «Eller rettere som en række symfonier i én symfoni. Jeg anbefaler derfor at bøgerne læses flere gange for at opdage nyt og genopdage gammelt.» En slik bruk vil uten tvil være svært verdifull for dem som arbeider med relasjonsbehandling over lang tid. Men en slik innsats er vel foreholdt de spesielt interesserte. Det er et krevende å lese over 1 300 sider, enn si gjøre det flere ganger.

Forfatteren skriver at han ønsker at Relasjonsbehandling i psykiatrien også kan brukes som oppslagsverk. Jeg er usikker på hvor godt egnet det er til det. Som forfatteren selv skriver: «Min skriftlige fremstillingsform er i virkeligheden også meget mundtlig, hvilket jeg vil bede mine læsere bære over med.» Bøkene inneholder så mye verdifullt at man bærer over med den kåserende stilen. Men jeg tror at de ville ha nådd mange flere om de hadde vært strammere i formen og hatt færre sider.

Anbefalte artikler