NOKLUS er ISO-sertifisert

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Legekontorene vil nå være sikret mer enhetlig service og oppfølging fra NOKLUS, etter at organisasjonen nylig søkte og fikk ISO-sertifisering.

ISO-sertifisering stiller krav til kontinuerlig forbedring. Illustrasjonsfoto

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) har fått sertifikat på at kvalitetssystemet deres oppfyller kravene i NS-EN ISO 9001 : 2000, etter at NOKLUS de siste årene har arbeidet for å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer i sitt arbeid mot legekontorene.

– Denne sertifiseringen er også et trygghetsstempel overfor pasientene, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Sertifiseringsorganet Teknologisk Institutt har gått gjennom kvalitetsstyringssystem, ledelsesansvar, ressursstyring og måling, analyse og forbedring hos NOKLUS. Teknologisk Institutt konkluderte med at NOKLUS har god kvalitetsstyring i arbeidet, og enhetlige prosedyrer.

– For legekontorene vil sertifiseringen for eksempel bety at man vil få samme minimumsservice og oppfølging uansett hvor i landet legekontoret befinner seg, sier Siri Fauli, rådgiver i NOKLUS.

Hun viser til at det tidligere for eksempel kunne være ulike prioriteringer av besøk og kurs i de forskjellige delene av landet. Nå er det nedfelt mål slik at legekontorene årlig skal få tilbud om minimum ett kurs på fire undervisningstimer, og de skal også få tilbud om minimum ett besøk annethvert år.

Kvalitet og kontinuerlig forbedring

Siri Fauli understreker at ISO-sertifiseringen dokumenterer at NOKLUS har nedfelt prosedyrer for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring, og at de dermed har kvalitet i sin egen organisasjon. Prosessen mot sertifisering har pågått over flere år, der alle medarbeidere i NOKLUS har bidratt gjennom gruppearbeid.

Diskusjonen om man skulle jobbe frem mot en ISO-sertifisering begynte for flere år siden, da NOKLUS for første gang var i kontakt med Statoil om å inkludere alle Statoil-enheter som deltakere.

– I oljebransjen er det krav om at leverandører skal være sertifiserte eller arbeide for å bli sertifisert. Etter å ha gått gjennom standarden kom vi frem til at den ville være et nyttig verktøy for NOKLUS i arbeidet med å få til en mer profesjonell og enhetlig organisasjon. Felles mål og prosedyrer er spesielt viktig for NOKLUS, som har kontorer 25 ulike steder i Norge, forklarer Fauli.

Ingen hvile

Men NOKLUS kan ikke hvile på sine laurbær med sertifikatet på veggen.

– Sertifiseringen gjelder for tre år av gangen og stiller krav til kontinuerlig forbedring. Vi vil bli revidert to ganger i året, og alle NOKLUS-kontorene vil bli revidert i løpet av treårsperioden, forteller Siri Fauli. Hun viser til at selv om sertifiseringsorganet ikke fant noen avvik da de gikk gjennom NOKLUS kvalitetsstyringssystem, kom det med noen forbedringsforslag som NOKLUS har startet å arbeide med.

Torunn Janbu mener sertifiseringen er en flott profilering av NOKLUS. – Den synliggjør hvor mye innsats organisasjonen har gjort nettopp for å oppnå best mulig kvalitet på analysene ved legekontor og sykehjem, sier hun.

Sverre Sandberg, leder for NOKLUS, er fornøyd med sertifiseringen. Han understreker at det betyr at hele organisasjonen, med unntak av forskning, er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 : 2000.

Anbefalte artikler