Farvel til «æ» også i Vestfold

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Vestfold lægeforening fjerner «æ» og blir til Vestfold legeforening. Det vedtok årsmøtet i lokalforeningen i juni.

Vedtaket ble fattet med 21 mot fire stemmer. Selv om det store flertallet stemte for endringen, var det noen som understreket at «æ» sto for tradisjon og historie.

– Vi i styret innstilte på at det burde endres etter at endring av «æ» til «e» ble vedtatt for Den norske legeforening på landsstyremøtet i mai. For å være i takt med Legeforeningen sentralt, følte vi at det ble naturlig at vi også endret vårt navn, sier Espen Møller-Hansen, leder i det som nå er Vestfold legeforening.

Anbefalte artikler