Feilinformasjon om kjøp av helsetjenester

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hovedbudskapet i Olaug Lian & Steinar Westins lederartikkel i Tidsskriftet nr. 11/2007 bygger på forutsetningen at man må være sykmeldt for å bli omfattet av ordningen med kjøp av helsetjenester (1). Det er riktig at dette var en forutsetning på ett trinn i prosessen, ifølge innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen som det er henvist til i artikkelen, men etter påtrykk fra partene ble dette endret, slik at også de som står i fare for å bli sykmeldt, omfattes av ordningen. Bakgrunnen for denne endringen var nettopp mulige uheldige konsekvenser.

  Grunnlaget for artikkelens hovedbudskap er således ikke til stede. Artikkelen bringer alvorlig feilinformasjon som vil kunne påvirke legenes sykmeldingspraksis, noe som må rettes opp snarest mulig i Tidsskriftet. Det faktum at også de som står i fare for å bli sykmeldt er omfattet av ordningen, er underkommunisert av NAV, noe som øker faren for at feilinformasjon «setter seg» blant leger og omsettes i uheldig praksis.

  Når det gjelder ordningen med kjøp av rehabiliteringstjenester, er det dessverre en forutsetning at man er sykmeldt – med de uheldig følger det kan få. Men det er en sak av mindre omfang.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media