Minileder

Forsidebildet

Martinus Løvik

I dette nummeret

Nyheter

Eline Feiring
Charlotte Haug
Peter F. Hjort

Medisin og vitenskap

Karen Therese Sulheim Haugstvedt*
Sidsel Graff-Iversen
Liv Haugli
Linda Sandaker
Bente Fjeld
Åsmund Reikvam
Harald Lislevand
Steinar Madsen
Inger N. Norderhaug*
Torbjørn Wisløff*
Sophie Fosså
Sverre Sandberg
Kjeld Malde
Frode Forland
Olav Helge Førde
Annett Arntzen
Sven Ove Samuelsen
Leiv S. Bakketeig
Camilla Stoltenberg
Erik Waage Nielsen
Knut Dybwik
Guro Kristin Melve*
Tor Hervig
Ragnhild Øvrebøe
Ingerid Nesthus

Profesjon og samfunn

Bettina Sandgathe Husebø
Stein Husebø
Anita Lyngstadaas
Anne Husebekk
Steinar Funderud
Lorentz Brinch
Petter Gjersvik
Henning Beckstrøm
Morten Skandfer
Trygve Holmøy
Arne Broch Brantsæter

Kommentar og debatt

Arvid Bjørneklett
Knud Landmark
Åsmund Reikvam
Arne Svilaas
Sverre E. Kjeldsen
Kjell Midtbø
Arne Westheim
Jan Otto Syvertsen
Nina Helen Mjøsund
Marit Kummen
Anne Line Bretteville-Jensen
Oddvar Kaarbøe

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke
Lisbet T. Kongsvik
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Bård Paulsen
Trond Harsvik
Thomas Halvorsen
Lars Nygård
Lisbet T. Kongsvik
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

På tampen

Lars Fr.H. Svendsen