Polyetylenglykol effektivt ved forstoppelse

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Polyetylenglykol er minst like effektivt og har mindre bivirkninger enn laktulose ved forstoppelse hos barn.

Forstoppelse er en vanlig tilstand hos barn. Behandling med laksantia kan være indisert i korte eller lengre perioder. Laktulose er hyppig brukt, men det finnes få randomiserte studier som sammenlikner forskjellige laksantia. Polyetylenglykol brukes som tømmingsmiddel før koloskopi eller tarmkirurgi. Det er nå publisert en dobbeltblind randomisert studie som sammenlikner polyetylenglykol med laktulose hos barn med forstoppelse (1).

100 barn mellom seks måneder og 15 år med forstoppelse ble randomisert til daglig inntak av enten polyetylenglykol eller laktulose i åtte uker. Både polyetylenglykol og laktulose økte tømmingsfrekvens og reduserte enkoprese, men polyetylenglykol gav større total suksess, målt ved å slå sammen de forskjellige symptomforbedringene (56 % forbedring ved polyetylenglykol, 29 % ved laktulose, p = 0,02). Polyetylenglykol førte dessuten til mindre bivirkninger enn laktulose.

Flere studier har vist at polyetylenglykol i mindre doser (ca. 200 ml daglig) er effektivt ved obstipasjon hos voksne. Denne studien viser at midlet er minst like effektivt som laktulose også hos barn. Polyetylenglykol er et makromolekyl, som virker ved volumekspansjon i tarmen. Stoffet absorberes ikke og gir ingen utskillelse av verken væske eller ioner. Det påvirker dermed ikke kroppens væske- eller elektrolyttbalanse, i motsetning til mange andre laksantia. Polyetylenglykol kan brukes som et førstehåndsmiddel for obstipasjon hos både voksne og barn.

Anbefalte artikler