Leger og behandling av mediene

Fridtjov Myhre Om forfatteren
Artikkel

Arntyr, Kristina

Brenna, Rolv T.

Møt media

64 s, ill. Oslo: Arntyr forlag, 2003. Pris NOK 198

ISBN 82 - 99 - 67270- 8

Gjennom mitt mangeårige arbeid i helsevesenet og de siste årene som informasjonsrådgiver ved Sykehuset Buskerud HF har jeg merket helsepersonells, og spesielt legers, skepsis mot journalister og andre mediefolk. Ofte er denne skepsisen velbegrunnet og basert på egne erfaringer (1).

Jeg har derfor vært på utkikk etter noe som kan hjelpe mine kolleger i helsesektoren og har nå kommet over en ny bok med et innhold som omfatter det meste man bør tenke på i et møte med mediene. Boken som har tittelen Møt media er dessuten lettlest, er på kun 60 sider og egner seg derfor som oppslagbok foran et mediemøte.

Boken Møt media gir tips om hvordan du forbereder deg og beholder kontrollen, selv når det skytes med skarpt fra mediefolk på jakt etter godbitene. Råd som er verdt å huske, er satt opp som en konklusjon på huskelisten: Tenk på hva du vil si før du sier det. Tenk på hva konsekvensene blir av det du har tenkt å si. Er du i tvil om konsekvensene av det du har tenkt å si, ikke si det. Enkelt og megetsigende, selv i en hektisk klinisk hverdag.

Bondebladet skriver ikke om det samme som Det Nye. Radio Drammen har ikke samme stoff som Radio Porsanger. Andøyposten har lite til felles med Dagsrevyen. Massemediene er ulike, og et godt utgangspunkt for best mulig å møte mediene er å være oppmerksom på deres ulike strategier og hensikter. Medienes mål og profil varierer, blir det minnet om. Det betyr at de selv avgjør hva som skal rapporteres, diskuteres og kritiseres. Mediene bruker sin makt til å bestemme hva som kan passere og hva som skal kasseres. Utviklingen i moderne kommunikasjon går i retning av raske, underholdende og uformelle settinger, noe som ikke gir tid for nyanser.

Det er en nyttig påminnelse at man bør tenke på at det er forskjell mellom aviser, TV og radio. Til aviser kan man ha mulighet for å utbrodere, forklare og godkjenne tekst som beskriver det man har sagt. I fjernsyn og radio må man kunne uttrykke seg kortfattet og klart.

Boken peker på at reporteren kan ha som strategi å manipulere intervjuobjektet inn i en vennlig eller uvennlig stemning, for så å utnytte det taktisk i debatten eller intervjuet. Man bør derfor lage sin egen strategi, fokusere på den overordnede hensikten, og ikke ta hensyn til journalistens opptreden, verken før eller etter intervjuet.

Selv om Møt media kun har 60 sider, så gir den oppskrift på alle nødvendige fasetter man må mestre og hvordan man kan tilegne seg disse. Selvtillit, selvinnsikt, hensyn til tilhøreren, innholdets fremføring og struktur, farlige og avslørende tanker, håndtering av vanskelige spørsmål og det helt uforberedte intervjuet er behandlet her.

Boken representerer en mental beredskap for ledere og andre som fronter mediene. Boken koster kun kr 198 og er en billig forsikring med «omfattende dekning» som alle som kan komme i søkelyset burde ha et personlig eksemplar av. Forsikring er, som kjent, for sent å anskaffe seg når ulykken først har inntruffet.

Anbefalte artikler