Engasjerende om kvalitetssikring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gawande, Atul

  Complications: a surgeon’s notes on an imperfect science

  288 s. New York: Picador, 2002. Pris USD 13

  ISBN 0 - 312- 42170 -2

  Det pågår en omfattende debatt om kvalitetssikring av virksomheten ved norske sykehus. Medisinsk og kirurgisk behandling er forbundet med risiko for uheldige hendelser.

  Atul A. Gawande er kirurg ved et sykehus i Boston (Brigham and Women’s Hospital) og har vært engasjert i debatten om feil i forbindelse med kirurgiske inngrep (1, 2).

  I boken Complications belyser forfatteren de sider ved moderne medisin som viser hvorfor dette ikke er en absolutt vitenskap. Gjennom en rekke engasjerende og realistiske beskrivelser av kirurgiske pasientkasuistikker blir leseren konfrontert med den moderne medisinens styrke og svakhet, tro, tvil og intuisjon. Trygt forankret i kunnskapsbasert medisin gjør han en vandring i denne vitenskapens grenseland, nøkternt, tvilende, innsiktsfullt. Som leser blir man invitert til å reflektere over valg man gjør i sitt daglige arbeid og hvilket rasjonale disse valgene er bygd på.

  Praktisk medisin er ikke en ideell vitenskap, til det er biologien for kompleks og de influerende faktorer for mange. Man begrunner ofte behandlingsstrategier ut fra statistikk. Når kirurgen setter kniven i en pasient, kan han ikke være fullstendig sikker på at akkurat denne pasienten vil komme ut med en gevinst etter inngrepet. For å kunne være sikker på dette må kirurgen preoperativt vite at alle steg i prosedyren går ukomplisert, at hemostase sikres tilstrekkelig og at infeksjoner ikke rammer i forløpet. Det vet han ikke. Gevinst er det sannsynlige utfall og derfor våger man risikoen knyttet til inngrepet.

  Complications er ikke skrevet som en vitenskapelig fremstilling, men inneholder en omfattende referanseliste. Boken henvender seg spesielt til yngre leger under utdanning, men vil også være interessant for studenter i klinikken og eldre kolleger. Boken er lettlest og vil være et engasjerende utgangspunkt for videre diskusjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media