Viktig bok om reisens slutt

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Ranheim, Unni

På talefot med døden – beretninger om livet

143 s, ill. Lunner: Uranus forlag, 2004. Pris NOK 298

ISBN 82 - 995508-1- 5

Journalist Unni Ranheim har fått 15 mennesker til å fortelle om sine innerste tanker, følelser og opplevelser om livet og døden. Noen var selv alvorlig syke, og noen var nære pårørende. I tillegg drøfter sju meget forskjellige fagfolk temaer som angår døden og livet. Mellom innleggene er det dikt og fotografier som får leseren til å reflektere over sitt eget forhold til «de siste store spørsmål».

Ranheim har lang erfaring med helsefaglig stoff og skrev for to år siden en bok om ungdom, død og sorg. Hun er dypt engasjert i sitt tema og har gitt det en kunstnerisk utforming som skaper nærhet til stoffet og engasjement hos leseren. Jeg begynte litt motvillig på enda en bok om døden, men klarte ikke å slippe den før jeg hadde lest hvert ord i ett strekk.

Bidragene kommer fra mennesker som er forskjellige i alt, bortsett fra at de har levd seg inn i sine egne opplevelser og beretninger. Leseren vil finne sine egne tanker og følelser, men også helt andre. Beretningene tvinger en til åpenhet, toleranse og refleksjon og de får en til å tenke på nytt. Man ser at det finnes rom for helt andre syn enn ens eget. Det har vi godt av, både for vår egen del og for dem vi skal møte som helsepersonell.

Dette er en vakker bok. Bidragene er korte og velskrevne. Jeg tror at alt helsepersonell – og kanskje særlig legene – vil ha glede og nytte av den. Den gjør oss bedre skikket til å møte pasienter og pårørende ved livets slutt.

Anbefalte artikler