Notiser

Artikkel

La mødre og barn telle

Verdens helseorganisasjon tar opp et usynlig helseproblem under World Health Day neste år; mødre og barns helse. I utviklingsland er graviditet og fødsel en av de vanligste dødsårsakene blant kvinner i fruktbar alder.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6372

Økt satsning på forskning i nord

Det er et aktivt forskningsmiljø i Helse Nord RHF. Et bevis på dette er nå tilgjengelig i form av en abstraktbok.Målet er å få abstraktboken tykkere med årene. Mer forskningsmidler og en stor forskningskonferanse i november, skal bidra til dette.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6360

Ingen gaver – full åpenhet

World Medical Association har publisert retningslinjer for hvordan leger skal forholde seg til legemiddelindustrien.Retningslinjene tar for seg kongresser, gaver, forskning og annet samarbeid.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6286

– Helseforetakene må samarbeide bedre

Samhandlingen innad i spesialisthelsetjenesten, og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, er for dårlig.Det er konklusjonen i et strategidokument utarbeidet av Nasjonal gruppe for samhandling, under ledelse av direktør i Helse Nord RHF, Finn Henry Hansen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6296

Mindre tablettpakninger gir færre selvmord

Lovgivning som begrenser pakningsstørrelsen for paracetamol og ibuprofen, og som bare tillater én pakke per kunde, har ført til en stor nedgang i antall selvmord. Det viser en britisk studie publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6348

– Leger bør lære mer om homofili

Leger har for lite kunnskap om hvordan de bør forholde seg til homofile, bifile og transseksuelle pasienter og kolleger. Det kan skape problemer,mener talsmenn for homofile og lesbiske leger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6339

Skal bli tryggere å gi og motta blod

En forskrift som er sendt ut på høring stiller strenge krav til sikkerhet og kvalitet ved blodgivning og blodoverføring.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6319

Mastergradsstudium i helsefremmende arbeid

I februar 2005 starter en ny tverrfaglig masterutdanning i helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold. Studiet skal kvalifisere til praktisk helsefremmende arbeid i lokale settinger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6386

Nettbasert manusbehandling

Manusnett er Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system der forfattere, fagvurderere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Les mer: www.tidsskriftet.no/manusnett

Hurtigannonsering av vikariater i privat praksis

Nå kan annonsører selv legge inn vikarannonser i Tidsskriftes stillingsbase på Internett, og få annonsen søkbar i løpet av et par timer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6212

Anbefalte artikler