Sunn livsstil er sunt også hos eldre

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Sunn livsstil reduserer dødelighet hos eldre med to tredeler, viser stor europeisk studie.

Det har lenge vært kjent at kosthold og livsstil påvirker helse. Sigarettrøyking, lite mosjon og et kosthold med mye mettet fett øker morbiditet og mortalitet. Det er nå publisert en studie som ser på samlet effekt av sunn livsstil på sykdom og død hos eldre (1).

2 339 menn og kvinner i alderen 70 – 90 år fra 11 europeiske land ble intervjuet om røyking, kosthold, alkoholforbruk og fysisk aktivitet, og fulgt i ti år. Kombinasjonen ikke-røyking (definert som aldri røyket eller sluttet for over 15 år siden), mye fysisk aktivitet (30 minutter daglig), moderat alkoholforbruk og middelhavskost var assosiert med en reduksjon i totaldødeligheten på 65 % (hasardratio 0,35; 95 % KI 0,28 –  0,44). Over 60 % av dødsfallene pga. kreft og hjerte- og karsykdom kunne tilskrives dårlig livsstil.

– Dette er en observasjonsstudie og kan derfor ikke bevise at deltakernes livsstil var årsaken til redusert dødelighet. Likevel viser resultatene at livsstil er viktig for livslengde også i høy alder, sier overlege Serena Tonstad ved Avdeling for preventiv kardiologi, Ullevål universitetssykehus.

– Middelhavskosthold i denne studien var definert som et inntak av frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter, frø, fisk og kornprodukter samt en ratio mellom enumettet/mettet fett over medianen og et inntak av kjøtt- og melkeprodukter under medianen. Denne kosten er i samsvar med de offentlige anbefalingene. Effekten av livsstilen var justert for kroppsmasseindeks, slik at uansett hvor fete eller tynne deltakerne var, var en sunn livsstil assosiert med redusert dødelighet, sier Tonstad.

Anbefalte artikler