Åpen eller endovaskulær kirurgi ved aortaaneurisme?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Bruken av endovaskulær teknikk ved elektiv operasjon for abdominalt aortaaneurisme er omdiskutert. Nå foreligger resultater fra de første randomiserte studiene på feltet.

Foto Radiologisk avdeling, Rikshospitalet

345 pasienter i Nederland med abdominalt aortaaneurisme ≥ 5 cm i diameter ble randomisert til enten konvensjonell, åpen operasjon eller endovaskulær behandling (1). 30 dager etter operasjon var 9,8 % i den første gruppen døde eller hadde fått alvorlige komplikasjoner, mot 4,7 % i den andre gruppen, dvs. en risikoratio på 2,1 (95 % KI 0,9 – 5,4; p = 0,10).

– Denne studien antyder, som forventet, en lavere perioperativ mortalitet etter endovaskulær behandling. Resultatene samsvarer med en britisk studie som nylig er publisert i The Lancet (2), sier seksjonsoverlege Kirsten Krohg-Sørensen ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet. I den britiske studien var det behov for flere reintervensjoner innen 30 dager i gruppen som fikk endovaskulær behandling (2).

– Elektiv behandling av aortaaneurismer er profylakse mot ruptur og aneurismerelatert død. Vi må derfor avvente langtidsresultater fra disse studiene. Holdbarheten av stentgraft er ikke dokumentert, og livslangt behov for kontroll, påvirket livskvalitet og mange reintervensjoner gir grunn til bekymring. Endovaskulær teknikk er dessuten vesentlig dyrere enn åpen teknikk.

I Norge utføres endovaskulær behandling kun ved universitetssykehusene. Foreløpig er det ikke grunnlag for å endre denne praksisen, sier Krohg-Sørensen.

Anbefalte artikler