Imponerende lærebok i oftalmologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høvding, Gunnar

  Oftalmologi

  Nordisk lærebok og atlas.13. utg. 430 s, tab, ill. Bergen: Studia, 2004. Pris NOK 600

  ISBN 82- 9911254- 6 - 4

  Tross det rike utvalg av internasjonale lærebøker, har den nordiske lærebok i oftalmologi beholdt den sentrale plass i utdanningen av nordiske leger og som legers oppslagsbok i øyesykdommer senere i karrieren. Boken er også et naturlig læremiddel for oftalmologisk hjelpepersonell.

  Fortsatt er dette en nordisk bok, men antallet medarbeidere er i de siste utgavene redusert til fire, i tillegg til den norske redaktøren. Reduksjonen av forfatterstaben har gjort verket mer homogent og leseren sjeneres ikke av unaturlige metodesprang eller plagsom overlapping. I bokens systematiske del er det som tidligere angitt en gradert pensumbeskrivelse. Dette er utført diskret og uten at det opptrer unødig oppsplitting.

  Registeret kunne med fordel vært mer omfattende. Det er for eksempel ikke innlysende at den beste forståelsen av aldersbetinget maculadegenerasjon finnes på nøkkelordet «exsudativ aldersbetinget macula degeneration».

  De første fire hovedkapitlene er bygd opp etter tradisjonelt mønster, det siste med en grundig gjennomgang om oftalmologi og samfunn. Det femte avsnittet utnytter at oftalmologi er et visuelt fag og bruker bilder av glimrende karakter til en omfattende samling eksempler for bildediagnostikk. Jeg tipper at dette avsnittet vil bli flittig benyttet så vel under hektiske eksamensforberedelser som ved nødtørftig rekapitulasjon av visnende oftalmologikunnskaper i en travel praksis.

  Man skulle tro at en lærebok i et fag som oftalmologi ville bli raskt foreldet og at det er en håpløs oppgave å opprettholde aktualiteten med hyppige nyutgivelser i et begrenset språkområde som i Norden. Desto mer imponerende er det derfor å finne at både tekst og bildestoff er oppdatert på diagnostikk, terapi og teknologi. Her finner vi de ferskeste synspunkter på netthinnesykdommer, katarakt, hornhinnebehandling, laserteknologi og glaukom. Fastleger og ikke-oftalmologer kan derfor være trygge på å ha et referanseverk i lett forståelig språk for informasjon til sine pasienter.

  Uten at sidetallet er økt siden forrige utgave kom, er det kommet tallrike nye bilder, fargede illustrasjoner og tabellariske oversikter. Dessuten er det kostet på fargelegging av mange av de skissene som tidligere var fremstilt i svart-hvitt. Norsk medisinsk miljø kan her med stolthet vise frem en lærebok som med faglig innhold, metodisk oppbygning og layout er fullt på høyde med internasjonale publikasjoner med opplagstall som går opp i de mangedobbelte. Iblant ønsker man seg tilbake til en studietid med nåtidens tilgjengelige læremidler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media