Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Lovende utprøvning av malariavaksine

Hvert år dør 1 – 3 millioner mennesker av malaria, de aller fleste i fattige land, og sykdommen har enorme konsekvenser for fattige lands folkehelse, økonomi og samfunnsutvikling.

I oktober i år publiserte forskere lovende resultater fra utprøvning av en malariavaksine (1). I en dobbeltblind studie med mer enn 2 000 barn i Mosambik ble vaksinen prøvd ut i et samarbeid med Malaria Vaccine Initiative (MVI), startet av Microsoft-eier Bill Gates i 1999 (2), legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline og helsemyndighetene i landet. Vaksinen viste seg å være sikker, den ble godt tolerert og gav immunologisk respons mot Plasmodium falciparum. Tre vaksinasjoner gav 30 % beskyttelse mot sykdom og 58 % beskyttelse mot alvorlig sykdom (1).

Resultatene tyder på at det er mulig å utvikle en effektiv vaksine mot malaria, men det gjenstår svært mye arbeid før en slik vaksine foreligger. Det stilles store forventninger til samarbeidet mellom offentlig og privat sektor i arbeidet for å utvikle vaksiner mot alvorlige infeksjonssykdommer i fattige land, slik som tuberkulose, malaria og AIDS.

Anbefalte artikler