Død uten tårer

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Lindquist, Ulla-Carin

Ro uten årer

En bok om livet og døden. 222 s. Oslo: Gyldendal, 2004. Pris NOK 249

ISBN 82- 05- 33267 - 3

Ro uten årer er en bok som på sett og vis unndrar seg en uhildet anmeldelse. Forfatteren døde nylig av amyotrofisk lateral sklerose (ALS), og det ville være uhørt å skrive nedsettende om boken – særlig for en lege som arbeider med ALS-pasienter. Jeg må derfor be leseren tro meg på at mine rosende ord er ærlig ment.

Mennesker som klarer å beskrive sin egen finale litterært, etterlater seg et verdifullt dokument. På en måte er det en parallell mellom Ulla-Carin Lindquist og Tor Jonsson: Begge skrev seg frem mot døden. I tillegg skrev begge godt. Dette skiller Ro uten årer fra en rekke andre autopatografier; forfatteren har en sikker og god penn. Den knappe stilen – muligens et resultat av hennes fysiske begrensninger – er vakker og poetisk og formidler hennes positive innstilling til livet på en uttrykksfull måte. Hun er blottet for sentimentalitet, men likevel sorgfull og ærlig i sine iakttakelser av kroppens forfall.

For en lege er det selvfølgelig av særlig interesse å lese om møtet med leger og andre aktører i helsevesenet. Måten fagfolk og andre hjelpere har møtt henne på er inngående beskrevet. Etter å ha lest boken er jeg ytterligere styrket i min tro på at vi kan gjøre mye for pasienter som vi ikke kan helbrede.

Ulla-Carin Lindquist hyller livet på tross av sykdommen. Lesingen blir derfor en oppbyggelig opplevelse, og leseren fylles av beundring. Nettopp av denne grunn vil jeg muligens være litt tilbakeholden med å anbefale boken til alle mine ALS-pasienter, av frykt for at en slik anbefaling skal bli oppfattet som en bebreidelse av dem som ikke er «like flinke». Dette er imidlertid ikke en innvending mot bokens litterære kvalitet. Det er virkelig beundringsverdig å skrive en slik bok mens kroppen visner.

Anbefalte artikler