Vil torturgranske egne leger

Artikkel

Den amerikanske legeforeningen (AMA) støtter anmodningen om å etterforske leger som mistenkes for å ha medvirket til tortur av fanger i Irak og Afghanistan.

Etter å ha mottatt anmodninger blant annet fra flere helseorganisasjoner og den britiske legeforeningen om å gi disiplinærstraff til medlemmer som med overlegg har brutt etiske medisinske prinsipper, har AMA nå gitt et positivt svar tilbake. Leder i AMA, James Rohack, har skrevet et brev til den amerikanske forsvarsministeren Donald Rumsfeld, der han ber om at forholdene etterforskes og eventuelle overgrep rapporteres. Den amerikanske legeforeningen tilbyr også å stille sin ekspertise innen feltet til disposisjon. AMA har mulighet til å trekke legelisenser tilbake, og suspendere eller utvise medlemmer.

Påstandene går ut på at leger skal ha torturert, eller bidratt til tortur av fanger i amerikansk forvaring, både i Afghanistan, i Abu Ghraib-fengselet i Irak og i Guantanamo Bay på Cuba. Torturanklagene er fremmet både i The New England Journal of Medicine og i The Lancet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6379

Anbefalte artikler