Ny styresammensetning

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hvordan bør styret i Norsk kirurgisk forening (NKF) settes sammen? Dette temaet opptok medlemmene på spesialforeningens generalforsamling.

På vegne av styret la NKF-leder Lars Vasli frem et forslag til ny modell for styresammensetting. Denne innebærer at lederne for spesialforeningene innen de kirurgiske fag danner styret i «paraplyen» NKF. Bakgrunnen for forslaget var at det har vært vanskelig å finne styremedlemmer og at det er liten aktivitet i foreningen (1).

– Foreningen har strevd og vi har ønsket å lage en sterkere forening. Vi har stilt oss spørsmålet: Hvilken nytte har kirurgene av NKF, og hvilken nytte har spesialforeningene, helsemyndighetene, helseforetakene og Legeforeningen sentralt av oss? Også foreningene selv må se et behov for en spesialforening, understreket Vasli. – Foreningens sterke side er at vi er et felles talerør som gir mer innflytelse enn tidligere. Det er et unikt forum hvor helhetlig tenkning er mulig, sa han. Han gav uttrykk for at han samlet sett trodde at felles koordinering vil gi en stor gevinst. Mange spesialforeninger trenger sekretærbistand og styret har foreslått at det avsettes midler til en slik stilling med plassering i Legeforeningens sekretariat.

Etter en konstruktiv debatt vedtok generalforsamlingen følgende endring i lovenes § 3: Foreningens styre består av leder, lederne for spesialforeningene innen de kirurgiske fag (hovedspesialiteter og grenspesialiteter) med nestleder som vararepresentant, en lege i kirurgisk utdanning og en representant for generell kirurgi. Resten av paragrafen blir uendret.

Det vil også bli foreslått justeringer i de øvrige organisasjonsleddenes vedtekter, slik at endringen kan bli iverksatt etter neste årsmøte.

Anbefalte artikler