Godt om kommunal ledelse og kvalitetsutvikling

Nils Kolstrup Om forfatteren
Artikkel

Øgar, Petter

Hovland, Tove

Mellom kaos og kontroll

Ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten.

260 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 299

ISBN 82-05-32649-5

Forfatterne har skrevet boken som en lærebok i videreutdanning i offentlig administrasjon og ledelse. Den er også skrevet for ledere og personell i kommunehelsetjenesten, deler av den for ledere i sosialtjenesten og andre deler av kommunen.

Språket er klart og enkelt uten å være banalt, layouten er ryddig, det er gode kryssreferanser og eksempler på praktisk kvalitetssikringsarbeid. Boken er utgitt som paperback og med lettlest typografi.

Boken består av 12 kapitler. De beskriver kvalitet og kvalitetsutvikling, kommunen som organisasjon, ledelse og styringssystemer, krav og målsettinger for kommunehelsetjenesten, prioritering, arbeidsprosesser og praktisk forbedringsarbeid, samarbeid, arbeidsmiljø, kompetansesikring og fagutvikling, avviksbehandling samt vurdering av aktivitet og resultater. Kapittel 7 er en verktøykasse for praktisk forbedringsarbeid. Hvert kapittel har en oppsummering og henvisninger til bøker og nettsteder.

Forfatterne har greid det kunststykket å beskrive hvordan man driver praktisk kvalitetsarbeid uten at beskrivelsen av dette tar motet fra leseren. Tvert imot får man lyst til å gå i gang.

Litt kritikk. Etter noen kapitler ble jeg ganske lei av ordet utfordringer. Jeg savner også et kapittel som direkte omhandler konfliktløsing, spesielt når forfatterne flere ganger skriver at konflikter er en av de vesentligste utfordringer(!) i kommunehelsetjenesten. Forfatterne kunne gjerne ha hatt enda flere praktiske treningsoppgaver for leserne.

Dette er en svært god bok. Hele boken bærer preg av at forfatterne har praktisk erfaring med det de skriver om. Målgruppene er truffet presist. For å få maksimalt utbytte av boken er det viktig at man har erfaring med kommunalt arbeid. Jeg tror denne boken vil være nyttig for alle leger som har samfunnsmedisinske oppgaver med kvalitetsutvikling og ledelse.

Boken fyller et hull mellom de litt ubehjelpelige skriv fra departementer og de teoretiske bøkene uten bakkekontakt.

Anbefalte artikler