Nytt om navn

Artikkel

Eirik Monn fikk Kongens gull

Eirik Monn er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Foto Børge Einrem

Overlege og professor ved Rikshospitalet, Eirik Monn (f. 1937), er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid som barnelege. Monn startet som barnelege i 1969, og har siden 1976 vært overlege ved Barneklinikken på Rikshospitalet, skriver sykehuset i en pressemelding. Monn har også arbeidet ved Ullevål universitetssykehus.

Eirik Monn har gjort en betydelig innsats for barn med alvorlig organsvikt, og særlig for barn med kronisk progredierende nyresvikt, hvor nyretransplantasjon er eneste behandling. Fylkesmann Hans J. Røsjorde, som stod for overrekkelsen, understreket at Monns kunnskap har gjort ham til den suverent ledende autoritet på dette feltet i Norge. Årlig utføres det 5 – 10 nyretransplantasjoner på barn her i landet.

Ved siden av den kliniske virksomheten har Monn også hatt administrative verv i og utenfor Barneklinikken, og drevet aktiv forskning. Monn sluttet ved Rikshospitalet tidligere i år, men arbeider fortsatt som barnelege.

Karl Evangs pris 2004

Ingrid Lycke Ellingsen har gjort en stor innsats for svake grupper i samfunnet. Foto Magne Braaten, Helsetilsynet

Psykiater Ingrid Lycke Ellingsen (f. 1933) fra Drammen er tildelt Karl Evangs pris 2004 for sitt mangeårige engasjement for svake grupper og for sitt arbeid i Europarådets torturkomité.

Prisen er delt ut i mer enn 20 år, og går til en person eller organisasjon som har gjort en fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen, rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller annet helsefremmende arbeid. Det skal legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som forventes, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

Karl Evangs pris ble delt ut under Karl Evang-seminaret i oktober, i regi av Helsetilsynet. Leder av priskomiteen, Aslak Syse, sier Ingrid Lycke Ellingsen gjennom hele sin karriere har vist et stort engasjement for de svakeste gruppene i samfunnet, både faglig, arbeidsmessig og personlig. Det viktige arbeidet i Europarådets torturkomité har hun utført siden 1993, delvis på frivillig basis.

– Det er få, om noen, i vårt land som bedre enn Lycke Ellingsen kjenner til hvordan tortur utøves og hvilke konsekvenser tortur har for mennesket og menneskeverdet. Hun har vist et stort engasjement og en beundringsverdig utholdenhet, sa Syse.

Lycke Ellingsen har tidligere vært fylkespsykiater og fylkeslege i Buskerud. Som pensjonist er hun fremdeles aktiv, blant annet i Verdens helseorganisasjons prosjekt Health in prison.

Hedret for lungeforskning

Professor Per Sigvald Bakke (f. 1956) ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, er tildelt Kirkevolls medisinske pris 2004 for fremragende forskning innen feltet lungesykdommer. Prisen blir delt ut fra Ragnar og Karen Kirkevolls stiftelse og er på 100 000 kroner. Ragnar og Karen Kirkevolls stiftelse ble opprettet i 1999 og gir støtte til forskning innen hjerte- og lungesykdommer.

I tillegg har postdok-stipendiat Cecilie Svanes (f. 1962), også hun ved Institutt for indremedisin, mottatt pris for beste vitenskapelige publikasjon i 2003 ved European Respiratory Society (ERS)s forskningsgruppe innen epidemiologi, miljø og yrke. Prisen ble delt ut på ERS’ årskongress i Glasgow i september, skriver universitetsavisen På Høyden.

Norsk kirurg i fint selskap

Arne Skarstein har vært i London for å bli tatt opp som Fellow of The Royal College of Surgeons of England. Foto Privat

Professor Arne Skarstein (f. 1935) er tatt opp som Fellow of The Royal College of Surgeons of England (FRCS), sammen med 14 andre kirurger fra flere land i Europa.

The Royal College of Surgeons of England har lang tradisjon i tilrettelegging for forskning og utdanning av kirurger i England. Det er også en referanseinstitusjon innen faget kirurgi. I kollegiet diskuteres kirurgiske spørsmål av felles interesse og viktighet, både når det gjelder utdanningen av kirurger og utøvelsen av faget.

Arne Skarstein er professor og overlege ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Han er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Den medisinske doktorgrad tok han på et eksperimentelt arbeid om blodsirkulasjonen i magesekken ved magesår. Forskningsmessig og klinisk er han særlig engasjert i kirurgiske fordøyelsessykdommer og nå spesielt innen området inflammatoriske tarmsykdommer og kolorektal cancer. Han er blant annet med i den nasjonale referansegruppen for behandling av rectumcancer og norsk medlem i den nordiske analcancergruppen. Tre ganger er han av medisinstudentene kåret til beste foreleser ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Seremonien fant sted på Royal College of Surgeons i London i sommer.

Anbefalte artikler