Medlemstilbud

Artikkel

Etablering av privat legepraksis

Legeforeningen har opprettet et lånefond som yter lån til leger som ønsker å etablere, eventuelt reetablere, privat legepraksis. Neste frist for innlevering av søknad er 15. januar. Øvrige frister er: 15. april, 15. juli og 15. oktober.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1994

Ønsker du Internett-abonnement?

Telenor Plus tilbyr online-abonnement for Legeforeningens medlemmer til kun kr 894 for 12 måneder. Tilbudet innebærer 50 % rabatt på ditt online-abonnement i ett år, men en forutsetning for rabatten er at du binder deg til abonnementet for minimum 12 måneder. Når tilbudsperioden løper ut, vil abonnementet automatisk faktureres etter ordinær pris – med mindre du lar være å fornye tilbudet ved ny innsending av bestillingsskjema.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=270

Kom i gang – Kvalitetsforbedring i praksis

Legeforeningen har utarbeidet en rekke hefter som inngår i skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling. I 2004 ble det utgitt en revidert og utvidet utgave av håndbok i praktisk kvalitetsutviklingsarbeid. Boken bygger på erfaring fra forbedringsarbeid og utvikling av kvalitetssystem i helseinstitusjoner. Den er på 132 sider og koster 150 kroner. For bestilling, kontakt posten@legeforeningen.no eller send faks til 23 10 90 10.

Anbefalte artikler