Hvordan utdanne gode kirurger?

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Kan det utdannes gode nok kirurger når stadig flere pasienter opereres privat? Dette var blant spørsmålene som ble reist da ortopedene og kirurgenes spesialforeninger inviterte til debatt under Kirurgisk høstmøte i oktober.

– Vi må være forberedt på at privat kirurgi bare vil øke i årene som kommer, sa John Alvheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet og leder av sosialkomiteen. – Reduksjonen i den kirurgiske ventelisten skyldes i stor grad private tilbud. Økningen og omfanget av privat kirurgi vil være avhengig av hvordan det offentlige helsevesenet utvikler seg, mente han. – Med utgangspunkt i de regionale helseforetakenes økonomi, er jeg redd for at mer og mer av spesialkirurgien og den generelle kirurgien vil bli overtatt av private tilbydere. Brukerne vil kreve raskere og bedre behandling. I den grad det offentlige ikke kan tilby dette, vil det bli en økning av private aktører på markedet. Ingen ønsker denne utviklingen, men et solid offentlig helsevesen hvor de private skal være et godt supplement; et incitament til en bedre behandling og bedre faglig kvalitet, sa Alvheim.

Et av spørsmålene som ble stilt under debatten var om man bør få til et samarbeid mellom offentlige og private aktører når det gjelder utdanning innen kirurgi. Gunnleiv Birkeland, overlege ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen, påpekte viktigheten av en god grunnutdanning. Selv har han valgt å bli ved et lite sykehus – en løsning svært få velger. – De små sykehusene foretar mange mindre inngrep og for det meste elektiv kirurgi. Dette gir en meget god grunnleggende utdanning, mente Birkeland. Han oppfordret unge leger til å komme seg ut til de små sykehusene for å få grunnutdanningen der.

Representanter for de private aktørene, Trygve Kase ved Ringvoll Klinikken og Knut Skolleborg ved Colosseumklinikken gav begge uttrykk for at det er viktig å trekke private aktører inn i utdanningen av helsepersonell. – Det offentlige må være bærebjelken som tar seg av den store tunge kirurgien som de er best på, mens vi private er best på volum, sa Kase.

– Det er også viktig å sørge for utviklingen av den medisinske forskningen. De private har ofte store og homogene pasientgrupper som egner seg svært godt for klinisk forskning, sa Skolleborg.

Lars Engebretsen, direktør ved Ortopedisk senter ved Ullevål universitetssykehus, opplyste at sykehuset allerede har innledet et samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) om utdanning av spesialister – og at dette fungerer bra.

Anbefalte artikler