Farvel til utstillerne?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

I oktober var over 1 000 leger samlet på Primærmedisinsk uke (PMU). Dette er flere enn noen gang. Men utstillere fra legemiddelindustrien var det færre av.

Disse er på vei ut, men det kan se ut som nye aktører tar utstillingsplassen. Astra Zeneca, Pfizer, MSD og GlaxoSmithKline var til stede med stands, men mange av de øvrige legemiddelfirmaene boikottet konferansen, siden de fra nyttår ikke lenger får lov til å være med på slike arrangementer. Det bekrefter prosjektleder for PMU, Inger Raagholt. – Tidligere år har vi hatt rundt 40 stands rundt i korridorene, og til og med inne på møterom, men i år endte vi på 22, altså halvparten. Flere av disse var representanter fra andre typer selskaper enn legemiddelindustrien, opplyser Raagholt til Tidsskriftet. Laboratorier og leverandører av ulike tekniske systemer, og for eksempel betalingstjenester for leger har kommet på banen.

PMU valgte ikke å ha noen hovedsponsor denne gangen. Dette betydde 150 000 kroner i minus. Utstillingsmessig fikk de også inn 250 000 kroner mindre i år enn tidligere. Det vil si at det totale inntektstapet som følge av legemiddelindustriens fravær foreløpig er på rundt 400 000 kroner. – Neste gang vet vi ikke hva vi gjør. Vi lurer fælt på hvordan vi skal få det til å gå rundt, sier Raagholt.

Det var på Legeforeningens landsstyremøte i Loen i sommer det ble vedtatt at tellende kurs skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra industrien. Det betyr at det heller ikke er anledning til å ha stands fra industrien utenfor kurslokalet. Legemiddelindustriforeningen har gjort et tilsvarende vedtak. Det har vært delte meninger om disse vedtakene, og flere av spesialforeningene i Legeforeningen har stilt spørsmålstegn ved hva som egentlig er formålet. Men med de nye aktørene som utstillere åpnes også spørsmålet om hvor grensen skal gå i fremtiden. Kan disse kanskje stå for inntekter til Raagholt og hennes arrangørkolleger?

Generalsekretær i Legeforeningen, Terje Vigen, sier problemstillingen ikke er gjennomdrøftet, og at den heller ikke ble diskutert under landsstyremøtet i Loen. Han mener imidlertid det bør settes et klart skille mellom aktører som reklamerer for varer eller tjenester som legene selv må betale for, og aktører som reklamerer for noe som tredjepart må betale for – det vil i hovedsak si staten ved Rikstrygdeverket. – De som leverer tjenester som legene benytter seg av er det ikke sagt noe om i Legeforeningens vedtak. Ut i fra intensjonen i vedtaket i Loen vil jeg mene at slike selskaper bør kunne være til stede på stands også etter 1. januar neste år, sier Vigen til Tidsskriftet. Han påpeker at saken bør drøftes nærmere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6325

Anbefalte artikler