Ikke bruk steroider ved hodeskade

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En internasjonal studie viser at kortikosteroider kan øke dødeligheten hos pasienter med hodeskader. Slik behandling er ikke lenger rutine ved norske sykehus.

Hvert år behandles millioner av mennesker verden over for alvorlige hodeskader. Tidligere har det vært rutine å gi disse steroider, fordi man har trodd at dette hemmer inflammasjonen og dermed reduserer det intrakraniale trykket.

Resultatene av en internasjonal standardisert, randomisert kontrollert studie viser at kortikosteroider tvert imot kan øke dødeligheten (1). Over 10 000 pasienter deltok. 14 dager etter skaden var det signifikant flere døde blant dem som hadde fått steroider i forhold til placebogruppen (21 % versus 17 %, p = 0,0001). Resultatene fra studien ble publisert tidligere enn planlagt, men seksmånedersdata vil komme senere.

Seksjonsoverlege Marianne Forsman ved Anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus er ikke overrasket: – Her har vi ikke gitt steroider til pasienter med hodeskader på minst 15 år. Behandlingen har aldri vært dokumentert effektiv.

Fremdeles gis pasienter med spinale skader rutinemessig steroider. – Også denne behandlingen er dårlig dokumentert og bør vurderes på ny, sier Forsman.

Anbefalte artikler