Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold, Moss, godkjennes som gruppe II-institusjon i hjertesykdommer, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten.

Vedtaket gjelder fra 1.10. 2004.

Anbefalte artikler