Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Øivind Larsen

I dette nummeret

Nyheter

Petter Jensen Gjersvik
Charlotte Haug
Torgeir Bruun Wyller
Ole Frithjof Norheim

Medisin og vitenskap

Per Ole Iversen
Finn Wisløff
Jan Edenberg
Dag Paulsen
Ivar Enge
Kristin Hollung
Janne E. Reseland
Trine Ranheim
Fred Haugen
Christian A. Drevon
Anne Cathrine Staff
Bente Halvorsen
Erna Harboe
Rolf Reiersen
Mona Holberg-Petersen
Olav B. Natås
Rune Kvakestad
Frede Frihagen
Knut Melhuus
Lars Engebretsen
Ulf E. Kongsgaard
Bjarte G. Solheim
Hans Erik Heier
Jardar Oma
Knut Urdal
Pernille Harg
Harald Lislevand
Ingebjørg Buajordet
Steinar Madsen
Bjørn J. Bolann
Sverre Sandberg

Profesjon og samfunn

Mari Nes
John-Arne Røttingen
Ingrid M. Høie
Ellen Juul Andersen
Anne Kjersti Befring
Arvid Mikelsen

Kommentar og debatt

Grethe Hellstrøm Hoddevik
Jørgen Holmboe
Marianne Blair Berg
Jostein Vist
Mads Gilbert
Torben Wisborg
Geir Bjørsvik
Kristoffer Lassen
Nina Hesselberg
Kristine Wærhaug
Ole Magnus Filseth
Harald Breivik
Einar S. Hysing
Ulrik Fredrik Malt

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Karen Eldbjørg Toven

På tampen