Akademisk røyklegging

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Selvsagt er forskningsresultatene om virkningene av passiv røyking beheftet med usikkerhet. Det er de fleste medisinske forskningsresultater – især resultater om effekten av forebyggende tiltak. En akademisk diskusjon om hvordan slik statistisk usikkerhet skal håndteres, er viktig. Derimot er det ingen usikkerhet om at passiv røyking gir helseskade og ubehag og at lrøykfrie utesteder vil gi en helsegevinst på kort og på lang sikt for røykere, ikke-røykere og potensielle røykere. Hvor stor gevinsten er, kan diskuteres – ikke om den er der. At toneangivende medisinske professorer går ut i et avisinnlegg på en måte som forkludrer snarere enn forklarer denne forskjellen, er beklagelig.

Anbefalte artikler