Les mer om …

Artikkel

Fra forskning til hverdagsmedisin

I dette nummer av Tidsskriftet starter temaserien Fra forskning til hverdagsmedisin. Vi ønsker å belyse hvordan resultater fra ny og gammel forskning kan omsettes til god klinisk praksis. Med utgangspunkt i norske og svenske tall for bryst- og livmorhalskreft illustreres hvordan screening påvirker dødelighet og insidens av kreft. Nye laboratorieanalyser og intervensjonsbaserte behandlingsmetoder må gjennom grundige evalueringer før de tas i bruk klinisk.

Vitenskapelig praksis

Vitenskapelige kriterier for innføring og evaluering av screening

Evaluering av nye laboratorieanalyser

Nye helseteknologier – fra utvikling til innføring

Sjelden sykdom – dyr og livreddende behandling

Gauchers sykdom er sjelden og skyldes en arvelig enzymmangel. Ubehandlet kan tilstanden føre til splenomegali, beinmargssvikt, smertefulle knokkeldestruksjoner og av og til nevrologiske symptomer. Det foreligger nå en dokumentert effektiv behandling med et rekombinant enzym, som imidlertid er svært kostbar. Behandling av Gauchers sykdom er et eksempel på kliniske muligheter og etiske dilemmaer i moderne medisin.

Hvor mye vil samfunnet betale?

Gauchers sykdom

Nye helseteknologier – fra utvikling til innføring

Fettvev, fedme og diabetes

Utvikling av fedme er et økende helseproblem og medfører større risiko for bl.a. diabetes type 2. Fettvev skiller ut en rekke signalstoffer (adipokiner), som bl.a. påvirker energimetabolisme, appetitt, reproduksjon og cellevekst, og betraktes derfor som et endokrint organ.

Fettvevets betydning for utvikling av fedme og diabetes mellitus type 2

Rapportering av bivirkninger

Legemiddelovervåking har et bredere perspektiv enn bare bivirkninger og omfatter bl.a. informasjon om interaksjoner, nye eller manglende behandlingseffekter, uhensiktsmessig bruk og problemer knyttet til seponering og avhengighet. Fra 1.1. 2003 skal melding om mulige bivirkninger sendes til de regionale legemiddelinformasjonssentralene (RELIS), ikke til Statens legemiddelverk.

Bivirkningsrapportering og legemiddelovervåking

Anbefalte artikler