Datatilsynet varsler flere kontroller

Artikkel

Personvernet har dårlige kår når helseforetakene tar i bruk informasjonsteknologi, viser undersøk-elser Datatilsynet gjennomførte i 2001 og 2002.

Manglende kontroll med, eller for liberal praksis med tilgang til pasientjournaler, er blant avvikene som tilsynet oppdaget. Også manglende internkontroll og manglende dokumentasjon av sikkerhetssystemer, er avvik som går igjen hos et flertall av helseforetakene. I år kan helsesektoren vente seg flere og tyngre kontroller, varsler Datatilsynet. I. Høie

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=239

Anbefalte artikler