Interessekonflikter gir mindre troverdighet

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Når forfattere av tidsskriftartikler oppgir betydelige interessekonflikter, synes leserne at artiklene er mindre interessante og troverdige, viser en ny, engelsk studie.

I en randomisert studie fikk 300 lesere av BMJ tilsendt en kort artikkel om betydningen av smerter ved herpes zoster (1). Halvparten av leserne fikk en versjon av artikkelen der de fiktive forfatterne var ansatt og hadde aksjer i et farmasøytisk firma. Den andre halvparten fikk en versjon der forfatterne ikke hadde oppgitt slike interessekonflikter. Svarprosenten var 59.

Det var signifikante forskjeller mellom gruppene på alle spørsmål. Leserne fant artikkelen både mindre interessant og viktig, mindre relevant og valid samt troverdig dersom interessekonflikter var oppgitt.

– Resultatene er interessante, men ikke uventede, sier redaktør Charlotte Haug i Tidsskriftet. – Selv om studien har sine svakheter, viser den tydelig noe vi alle er klar over, nemlig at vår evne til å bedømme fakta objektivt, er begrenset. Det er alltid et element av subjektiv fortolkning inne i bildet. Det gjelder for den som skriver, men også for den som leser. Studien illustrerer at dersom man ønsker å få gjennomslag for sine synspunkter, er det ikke tilstrekkelig å ha et solid datagrunnlag å vise til. Leseren må også føle seg trygg på at forfatteren ikke har andre interesser enn å få frem alle fakta. Samtidig har de fleste ulike interesser i en sak, og f.eks. faglige og politiske interesser kan være like relevante å vite om som økonomiske. Det er en utfordring å sørge for full åpenhet om interessekonflikter på en konstruktiv måte, sier Haug.

Anbefalte artikler