Nytt fra nett

Artikkel

Lederskifte i Helse Nord RHF

Finn Henry Hansen fungerer som administrerende direktør i Helse Nord RHF etter Marit Eskeland som gikk av på dagen 6. januar.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=319

Kan leger for lite om bruk av elektromedisinsk utstyr?

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) får årlig inn omlag 130 meldinger knyttet til feil bruk av elektromedisinsk utstyr i somatiske sykehus.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=233

Ny forskrift skal gi bedre tuberkulosekontroll

Tuberkuloseforskriften som trådte i kraft 1. januar, skal forenkle og skjerpe arbeidet med tuberkuloseforebygging i Norge. Folkehelseinstituttet har laget en veileder som utdyper innholdet i forskriften.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=276

Ny drakt og nye Internett-tilbud

Nyheter på åpningssiden og ny design er de mest synlige endringene på Tidsskriftets nettsider, men dette er ikke de eneste forandringene.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=246

Åpner pengesekken for brukerne

87 bruker- og pasientorganisasjoner får fem millioner kroner fra Helse Vest RHF i 2003. I styringsdokumentene fra Helsedepartementet til de regionale helseforetakene er det lagt føringer om slike tilskudd.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=302

Läkartidningen fritt på Internett

Den svenske legeforeningens tidsskrift, Läkartidningen, er fra 1. januar åpen i fulltekst på Internett.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=268

«Det nytter»-prisen 2003

Behandling av psykose, tidlig hjelp mot hjertestans, synsvurdering, eldreomsorg og lindrende behandling for alvorlig syke og døende er blant temaene i prosjektene som konkurrerer om å få «Det nytter»-prisen for 2003. Prisen deles ut 18. mars.

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=292

Overdragelse av praksis

En ny temaside om overdragelse av privat praksis med fastlegeavtale eller driftsavtale, er etablert på Legeforeningens nettsider.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14941

Samarbeider om IT-løsninger

Legeforeningen, Rikstrygdeverket og Sosial- og helsedirektoratet har undertegnet en samarbeidserklæring om felles mål for elektronisk kommunikasjon på enhetlig plattform til beste for pasienter og helsepersonell.

www.legeforeningen.no/index.db2?id=15031

Debatt på Tidsskriftets nettsider

På tampen av 2002 åpnet Tidsskriftet for publisering av aktuelle korrespondanseinnlegg på Internett. Disse innleggene er nå samlet bak menyvalget Debatt i på www.tidsskriftet.no

Anbefalte artikler