Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Regional sikkerhetsavdeling, Ullevål universitetssykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon for inntil ett års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Vedtaket gjelder fra 25.11. 2002

Oppland sentralsykehus, Lillehammer godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i klinisk nevrofysiologi.

Vedtaket gjelder fra 30.10. 2002

Anbefalte artikler