Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

  Regional sikkerhetsavdeling, Ullevål universitetssykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon for inntil ett års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

  Vedtaket gjelder fra 25.11. 2002

  Oppland sentralsykehus, Lillehammer godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i klinisk nevrofysiologi.

  Vedtaket gjelder fra 30.10. 2002

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media