Artikkel

Har du lest?

 1. Hva er den hyppigste type kneskade i undersøkelsen som Rune Kvakestad og medarbeidere publiserer i dette nummer?

 2. Hvilke andre diagnoser var vanlige i det fremlagte materialet fra Legevakten i Oslo?

 3. Hva heter det medisinske senteret som er tilknyttet institusjonen Hans Asbjørn Holm forteller om i sitt brev fra USA?

 4. Når, av hvem og hvorfor ble Dartmouth College etablert?

 5. Hvem har skrevet kronikken i dette nummer, og hvor arbeider forfatterne?

 6. Kronikkforfatterne konstaterer en nedgang i rekruttering av leger til medisinsk forskning. Hvordan viser de dette i antall doktorgradsstipendiater finansiert over Forskningsrådets budsjett?

 7. Hvilken spesialitet har Terje Bjørn Keyn? Hvor og fra hvilken organisasjon har han verv som konserntillitsvalgt?

 8. Hvilken sykdom skriver Per Ole Iversen og Finn Wisløff om?

 9. Hvordan kan diagnosen verifiseres, og hva er behandlingen?

 10. Hvem bruker denne logoen?

Svar:

 1. Av 2 597 pasienter som oppsøkte legevakten med akutte knetilstander og skader i 1998, fikk 1 346 (52 %) diagnosen forstuving eller kontusjon.

 2. Inflammatoriske tilstander eller uspesifisert smerte (26 %), sårskader (8 %), fraktur (5 %), meniskruptur (4 %) og korsbåndruptur (3 %).

 3. Center for the Evaluative Clinical Sciences (CECS) ved Dartmouth Medical School i staten New Hampshire.

 4. I 1769 av Eleazar Wheelock som ønsket å gi et utdanningstilbud til Nord-Amerikas innfødte.

 5. Mari Nes, Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.

 6. I 1993 var over halvparten av stipendiatene leger, i 2001 var tallet sunket til 29 %.

 7. Keyn er anestesiolog. Fra september 2002 representerer han Akademikerne i Helse Sør RHF.

 8. Gauchers sykdom.

 9. Bestemmelse av enzymaktivitet og genotyping verifiserer diagnosen. Enzymtilskudd er i dag den mest effektive behandling, men forfatterne påpeker at den er svært kostbar.

 10. Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Anbefalte artikler