H. Breivik & E.S. Hysing svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Redaktøren oppfordret oss til å skrive en faglig vurdering av hendelsen siden det var mange uklarheter i mediene. Vi prøvde derfor å belyse de faglige sider ved hendelsen for å gi leseren bakgrunn for egen bedømmelse av situasjonen så langt det er mulig med mangelfull kunnskap om detaljer. Vi beklager vår bruk av ordet vellykket, som kan lede til misoppfatning av hva vi mener om hendelsen. Vi vil derfor benytte anledningen til å si noe om sakens moralske/politiske sider.

  Vi er imot at målet helliger midlet og tar derfor sterkt avstand fra terrorisme, som uansett begrunnelse går utover uskyldige. Vi er imot at leger skal bruke sin medisinske kunnskap til dødsstraff, tortur eller inhuman behandling. Leger har plikt til å prøve å hindre skade og død. Bruken av trimetylfentanyl kunne ha to hensikter:

  • Sette terroristene raskt ut av spill slik at de ikke oppnådde sitt politiske mål.

  • Sette terroristene raskt ut av spill slik at gislene kunne berges.

  Å bruke legekunnskapen ut fra den første begrunnelsen er forkastelig, men kan forsvares ut fra den andre begrunnelsen. Hvis det å sette terroristene raskt ut av spill slik at gislene kunne berges, var viktigst, måtte man forvente at det var satt mye inn på at gislene skulle behandles etter at aerosolen var brukt. Hvorfor ble det ikke gjort? Var det tidspress, eller var det hemmeligholdelse av metoden for at den skulle kunne brukes igjen?

  Vi tror at hadde alle involverte leger og andre fått lov til uten hindring å arbeide for å minske skade og redde menneskeliv, så ville mange flere av gislene ha overlevd eller unngått skade.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media