Klart for Jobbetat og Pensjonsetat

Karen Eldbjørg Toven Om forfatteren
Artikkel

Aetat og trygdeetaten legges ned. Jobbetat og Pensjonsetat etableres. I samspann med sosialtjenesten vil regjeringen at de to etatene skal ha felles førstelinjetjeneste overfor brukerne.

– Dette vil gi bedre og mer velferd for pengene, tror Akademikernes leder Christl Kvam. Hun hilser forslagene velkomne og mener tiden er overmoden for en slik omlegging. – Går forslagene igjennom i Stortinget, vil det bli bedre for brukerne og for de ansatte. Støtten kan bli mer tilpasset og målrettet for den enkelte. Samtidig kan pengene brukes mer effektivt, sier hun.

Ett kontor

I stortingsmelding nr. 14 (2002–2003) (1) foreslår sosialminister Ingjerd Schou omleggingen mange har ønsket seg i årevis. Folk som trenger offentlig støtte skal få ett kontor å forholde seg til. Enten man trenger arbeidsløshetstrygd, sosialhjelp, uføretrygd eller refusjon av helseutgifter skal man oppsøke samme sted. Blir forslaget vedtatt, betyr det at de som trenger hjelp vet hvor de skal gå. Man slipper å pendle mellom kontorer og saksbehandlere, mener Kvam..

– Brukerne skal møtes av kompetente saksbehandlere og få mer individuell tilrettelegging. Jeg mener forslagene vil styrke den offentlige velferden og bidra til bedre tjenester for brukerne, sier Kvam, som synes det er positivt at brukerne vil få én dør og én skranke å forholde seg til.

Ryddig og bra

– Akademikerne mener forslagene i stortingsmeldingen vil gi ryddige administrative forhold. Samtidig tror vi de ansattes kompetanse kan brukes bedre. Alt i alt mener vi at en slik omlegging vil gi mer og bedre offentlig velferd, sier Akademikernes leder.

Stortingsmeldingen skal etter planen behandles i vår og de nødvendige lovendringene våren 2004. Felles førstelinjetjeneste skal være på plass fra 2005.

Anbefalte artikler