Medisinsk forskningsterminologi

Per G. Farup Om forfatteren
Artikkel

Earl-Slater, A

The handbook of clinical trials and other research

352 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris NOK 413 ISBN 1-85775-485-9

Denne oppslagsboken forklarer og definerer ord og uttrykk i klinisk forskning. Ifølge forfatteren er hensikten både å gjøre medisinsk forskningsterminologi lett tilgjengelig, og å presentere, standardisere, klargjøre, utvide og øke forståelsen for terminologien. Målgruppen er alle som er i kontakt med klinisk forskning «whether as patients, purchasers, providers, sponsors, advisers or analysts». Forfatteren anbefaler boken som oppslagsverk når man kommer over begreper man ikke kjenner, som en lærebok i klinisk forskning og for å verifisere at man selv bruker begreper riktig.

Medisinske forskningstermer er ordnet som oppslagsord i alfabetisk rekkefølge og er forklart med tekst, tabeller og figurer. Hver omtale er fra et par linjer til noen sider og avsluttes ofte med henvisninger til andre oppslagsord i boken, artikler hvor metoden er brukt og annen litteratur (bøker og tidsskrifter) med mer informasjon om emnet.

Stort sett er hvert enkelt oppslagsord tilfredsstillende forklart, og henvisningene til supplerende informasjon synes relevante. Utvalget av oppslagsord kan synes litt tilfeldig. Hvis man vil lære om samsvarsanalyser finner man ikke «Agreement» som oppslagsord, men under oppslagsordet «Kappa coefficient» finner man en tre siders forklaring som ender opp med henvisning til følgende oppslagsord i boken: Case finding; Clinical trial; Data types; Entry criteria; Exclusion criteria; Inter-rater reliability; Primary question: Split-half method; Take-up rate; Williams’s agreement measure. Ikke alle er like relevante. Alle henvisningene til andre oppslagsord fører til mye blaing og man beveger seg raskt vekk fra temaet man var interessert i. Man finner også mange uventede oppslagsord slik som «Involving consumers in designing, conducting and interpreting randomised controlled trials» som omtales på tre sider og avsluttes med henvisning til 12 andre oppslagsord i boken.

Selv om man raskt kan finne forklaring på mange medisinske forskningstermer, tror jeg boken er av begrenset verdi for de fleste leger. Selv vil jeg foretrekke en «tradisjonell» lærebok for å finne informasjon satt inn i sin sammenheng.

Anbefalte artikler