Kunnskapsbasert medisin og databaser

Atle Klovning Om forfatteren
Artikkel

Scrivener R„ R,

Mapping health on the Internet

Strategies for learning in an information age. 144 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 20 ISBN 1-85775-593-6

Denne boken retter seg mot alle helsearbeidere som bruker Internett i klinisk arbeid. Forfatteren er informasjonsansvarlig for et kvalitetsutviklingsprosjekt ved Royal College of Nursing Institute i London. Boken er bygd over samme lest som myriaden av bøker i kunnskapsbasert medisin, men med større fokus på konkrete lenker til Internett-baserte databaser og informasjonskilder enn vanlig i slike bøker. Forfatterens bidrag er hans Internett-håndteringsmetodikk, og den anvendes på fire ulike felter; barns helse, primærmedisin, eldres helse og mental helse.

Boken åpner med å beskrive informasjonsalderens byrder og symptomer på ulike typer informasjonsoverbelastning, og Scrivener har selv utviklet et konsept for å mestre overbelastningen. I tråd med definisjonen av «levels of evidence» fra Centre for Evidence Based Medicine, Oxford University, listes først sekundærkilder som gir systematiske oversikter over litteraturen, dernest primærkilder, noe som jeg ut fra min egen undervisning av studenter og leger har erfart er fremmed for mange. Mange har feilaktig lært å bruke Medline først fordi det er tilgjengelig, uten å ha tilstrekklige ferdigheter i seleksjon og kritisk vurdering av informasjonen man finner.

Mindre vellykket er forfatterens forsøk på å forklare hva hans metodikk går ut på. Scriveners metode innebærer å lage et strukturert rammeverk for å organisere og rangere informasjonen, og han beskriver tre ulike kartteknikker: «smarte» kart, konseptuelle kart og tankekart som utgjør ulike visuelle hjelpemidler for å håndtere informasjonsflommen. Jeg får imidlertid ikke tak i visualiteten i hans rammeverk, som består av lange, men strukturerte lenkelister.

Bokens lenkesamling ser mer omfattende ut enn den er, fordi det ofte tas med multiple dokumenter fra samme sted. Lenkene er oppdaterte, relevante for britiske helsearbeidere, men burde også være av interesse for norske brukere. Norske brukere bør også merke seg Hogne Sandviks samling ved Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/isf/guide/guide.htm Metoden er overførbar til alle medisinske disipliner, og skulle være av interesse for alle som ønsker en oversikt over kvalitetsdatabaser på nettet.

Anbefalte artikler