Lavtrykk øker risiko for ruptur av abdominale aortaaneurismer

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

I en fersk publikasjon er det funnet en signifikant sammenheng mellom antall rumperte abdominale aortaaneurismer og gjennomsnittlig atmosfærisk lufttrykk i foregående måned.

Forfatterne fra Leicester Royal Infirmary registrerte 223 bekreftede aneurismer med ruptur i en tiårsperiode frem til 31. desember 2000 (1). De fant at den måned med færrest aneurismer, var august med totalt 11 rupturer (5 %) på ti år, mens desember hadde flest med 35 (14 %). Gjennomsnittlig lufttrykk i den foregående måned var henholdsvis 1 016 millibar og 1 011 millibar. Den månedlige variasjon i aneurismerupturer var ikke statistisk signifikant, ei heller sammenhengen mellom rupturer og lufttrykk i samme måned. Når rupturforekomst ble sammenliknet med gjennomsnittlig lufttrykk i foregående måned, var det en klar og statistisk signifikant invers sammenheng (p = 0,001 og korrelasjonskoeffisient = – 0,832).

Flere kolleger vil ha hørt pasienter som angir at plager varierer med været. Slike sammenhenger har vært vanskelige å bekrefte. I dette arbeidet er det bekreftet at lavt lufttrykk kan være en utløsende årsak til ruptur av abdominale aortaaneurismer. Studien er retrospektiv, men er den første som har vist denne sammenhengen.

Fenomenet lar seg også forklare ved at det er trykkgradienten over aneurismeveggen som foranlediger både aneurismeutvikling og ruptur. Slike antakelser er også årsaken til at kirurger vil ha en pasient med aneurismeruptur ferdig vasket på operasjonsbordet før det gis narkose, og operasjonen kan starte umiddelbart etter at trykket i bukhulen faller som følge av bedøvelsen.

Anbefalte artikler