Nok en guide – har noen en større frakk?

Artikkel

Donald A„ A,

Stein M, M

The hands-on guide for house officers

250 s, tab, ill. Oxford: Blackwell Science, 2002 Pris GBP 15

ISBN 0 - 632 - 05331 -3

Bøker i «frakkelommeformat» brer om seg. Det er flere av oss som gjør seg skyldig i dette, og datamaskinens forenkling av boktrykkerkunsten må nok ta noe av skylden.

Ovennevnte bok er beregnet på legen som skal begynne på sin første arbeidsplass etter medisinstudiet, fortrinnsvis i et engelskspråklig land. Man kan få inntrykk av at forfatterne antar at leseren etter tilbakelagt studium ikke har etablert noen kunnskapsplattform. Boken inneholder således en kort instruksjon i medisinsk håndtering av det meste; fra to sider om tolking av EKG, en side med sammendrag om utslett og hudsykdommer, de to indikasjonene for scintigrafiske undersøkelser (lungeemboli og skjelettmetastaser), et moderat utvalg av differensialdiagnoser ved diaré til en opplisting av antall enheter blod som skal bestilles i forbindelse med en rekke kirurgiske inngrep.

For en som ikke kjenner engelske forhold er det også en rekke både interessante (kvinnelige «house officers» har rett til kun 18 ukers ubetalt svangerskapspermisjon), artige («Doctors mess» finansieres ved at alle legene gir en andel av mottatt dødsattesthonorar) og ubrukelige (biler er dyrest i juli-august) opplysninger.

Mye av det som står her er bra, illustrasjonene er gode, boken er solid bundet og ser ut til å tåle en omfrakkende tilværelse. Jeg synes imidlertid at forsøket på å dekke «alt» har gjort det faglige for kort og mangelfullt. Samtidig er omtalen av sosiale og praktiske sider ved legerollen ikke noe jeg ville ha båret rundt i lommen.

Personlig ville jeg foretrukket to bøker; en med de praktiske rådene for en som skal starte opp et yrkesliv og en utvidet lommeformatsbok med de praktiske medisinske rådene som ikke står i lærebøkene.


Gastromedisinsk avdeling
Ullevål universitetssykehus

Anbefalte artikler