Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Medisin og vitenskap

Kristian Bartnes
Barthold Vonen
Arne Johannes Tofte
Pål Gunnes
Per Lunde
Truls Myrmel
Dag Sørlie
Mons Lie
Alexander Wahba
Ole Tjomsland
Rune Haaverstad
Asbjørn Karevold
Charlotte Søndergaard
Jørn Olsen
Maurits Dirdal
Erik Friis-Hasché
Henrik Toft Sørensen
Freddy Hestholm*
Tore Morken
Britt T. Skadberg
Ansgar Berg
Birgitte Lindeman
Erik J. Søderlund
Erik Dybing
Elisabeth Astrup Strand
Øystein Anders Strand
Kjell Block Hellum
Nils Smith-Erichsen
Bjørn Myrvang
Bård Natvig

Tema

Renate Pettersen

Kommentar og debatt

Øyvind Næss
Bjørgulf Claussen
Kjell Nordby
Per Stensland
Trond Markestad
Hallvard Reigstad
Anne Husebekk
Bjørn Skogen
Helge Ræder
Odd Kildahl- Andersen
Martinus Løvik
Torunn Janbu
Svein Aarseth
Kjell Maartmann-Moe
Kjersti Bakken

Nyheter og reportasjer

Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen