Vellykket konferanse for ansattrepresentanter og interimsutvalg

Artikkel

80 ansattrepresentanter i helseforetakene og medlemmer av interimsutvalgene deltok på konferansen om den statlige spesialisthelsetjenesten. Målsettingen var å gi deltakerne en bedre innsikt i aktuelle problemstillinger som helseforetakene forventes å få på sin dagsorden i den nærmeste fremtid. Nettverksbygging mellom ansattrepresentantene og interimsutvalgene i regionene var et annet mål for konferansen. Kontakten fra ansattrepresentanter til Legeforeningen går via interimsutvalgene. Lederne i disse utvalgene kommuniserer inn til Legenes hus.

Anbefalte artikler