Hvor finner du hva som skjer i Legeforeningen om helsereformen?

Artikkel

De lukkede tillitsvalgtsidene skal åpnes for ansattrepresentanter i helseforetakene. For å holde medlemmer og tillitsvalgte orientert, vil referater fra møter i regionene, møteplaner, saker og andre initiativ interimsstyrene i helseregionene tar, bli lagt ut på Internett. Dette legges inn under temasiden om sykehusreformen, slik at det er lett å finne frem for å holde seg orientert. Se www.legeforeningen.no

Av annen informasjon kan nevnes Nytt om helseforetak som er et informasjonshefte som sendes alle tillitsvalgte i institusjonshelsetjenesten og PSLs tillitsvalgte, og Dnlf-nytt som bringer nytt til alle tillitsvalgte om hva som skjer i Legeforeningen.

Anbefalte artikler