Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv svikt ved Turners syndrom

Kvinner med Turners syndrom har som gruppe lavere kognitivt funksjonsnivå enn kvinner med normalt antall kjønnskromosomer (Neurology 2002; 58: 218–25). Årsaken kan skyldes mangel på kvinnelige kjønnshormoner. 61 kvinner med Turners syndrom som fikk østrogensubstitusjon eller hadde normal ovariefunksjon, ble sammenliknet med friske kontrollpersoner. Forskjellen i kognitive funksjoner mellom de to gruppene var signifikant og på linje med det man finner hos ikke-substituerte pasienter. Det er lite sannsynlig at behandling med østrogener bedrer kognitive funksjoner hos pasienter med Turners syndrom.

Immunsuppresjon uten uønsket tumorvekst

Immunsupprimerende medikamenter etter organtransplantasjon øker risikoen for kreftsykdom (Nature Medicine 2002; 8: 128–35). I dyreforsøk hemmet rapamycin, et nytt immunsuppresjonsmiddel, angiogenese og metastatisk tumorvekst hos levende mus. Ciklosporin økte veksten av eksisterende svulster, mens rapamycin virket kontrollerende. Rapamycin virker sannsynligvis ved å redusere produksjonen av endotelial vekstfaktor og endotelcellenes respons på denne.

Luftforurensning kan gi astma

Hyppig uteaktivitet i sterkt forurensede områder kan bidra til utvikling av astma hos barn (Lancet 2002; 359: 386–91). I California fulgte man 3 535 barn i fem år og sammenliknet sportsaktiviteter utendørs, luftforurensning og forekomst av nydiagnostisert astma. 265 barn utviklet astma i perioden. I områder med høy ozonkonsentrasjon var relativ risiko for å utvikle astma 2,2 (95 % KI 1,9–5,8) hos barn som hadde mer enn tre uteaktiviteter sammenliknet med dem som ikke hadde noen. I områder med lav ozonkonsentrasjon fant man ingen slike forskjeller.

Ny trombose etter heparinbehandling

Enkelte pasienter som behandles med heparin utvikler trombocytopeni 5–12 dager etter avsluttet behandling (Ann Intern Med 2002; 136: 210–5). Tromboser kan oppstå, og pasientene må behandles med heparin på nytt. Disse pasientene skal i stedet ha annen antitrombotisk behandling, for eksempel warfarin. En retrospektiv studie av 16 pasienter som alle hadde heparininduserte antistoffer mot blodplater, viste at 11 fikk heparinbehandling da de kom til sykehuset andre gang. Tre av pasientene døde.

Anbefalte artikler