Endring av godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

Diakonhjemmets sykehus

opphører som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i urologi.

Vedtaket gjelder fra 31.12. 2001.

Lovisenberg Diakonale sykehus

opphører som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i urologi.

Vedtaket gjelder fra 30.1. 2002.

Ullevål universitetssykehus

opphører som utdanningsinstitusjon i gruppe I i relasjon til spesialistreglene i urologi.

Vedtaket gjelder fra 30.1. 2002.

Anbefalte artikler