Antidepressiver bra mot kroniske ryggsmerter

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Antidepressiver har en liten, men signifikant effekt ved kroniske ryggsmerter sammenliknet med placebo, viser en fersk amerikansk metaanalyse (1). Studien identifiserte ni randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 504 pasienter. Alle hadde hatt korsryggsmerter i mer enn to måneder, i gjennomsnitt 10,4 år. Antidepressiver hadde også en positiv effekt på det daglige aktivitetsnivået, men denne effekten var ikke statistisk signifikant. Flere ulike typer og doser av antidepressiver var brukt i de ulike studiene. To av studiene gjaldt selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), de øvrige heterosykliske eller trisykliske midler.

– Antidepressiver har ingen dokumentert plass i behandlingen av akutte ryggsmerter. Denne studien gjelder kun pasienter med kroniske plager, understreker professor Even Lærum ved Nasjonalt ryggnettverk.

– Pasienter med kroniske ryggsmerter kan ha kliniske depresjoner som alle andre. Slik komorbiditet er ikke uvanlig. Da skal ryggpasientene ha samme behandling for sin depresjon som andre. I tillegg finnes de maskerte depresjonene, det vil si at de depressive symptomene maskeres av andre symptomer som pasienten søker lege for, f.eks. smerter i ryggen, sier han.

– Det viktigste for pasienter med kroniske ryggsmerter, er å komme gradvis i aktivitet, f.eks. med hjelp fra ryggskole i regi av arbeidsplassen, fysioterapeut eller tverrfaglige behandlingsteam. Slike programmer må tilpasses hver enkelt pasient. Antidepressiver kan i en slik sammenheng være et hjelpemiddel som et supplement. Antidepressiver har i Norge ikke vært vanlig å bruke mot kroniske ryggsmerter og bør heller ikke bli det, mener Lærum.

Anbefalte artikler